BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Viešieji pirkimai

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ NUOMOS VILNIUJE PIRKIMO SKELBIMAS

1. Pirkimo objektas ir jo paskirtis – administracinės paskirties patalpų, reikalingų biudžetinių įstaigų funkcijoms atlikti, nuoma.

2. Pavadinimas – administracinės paskirties patalpų (toliau – Patalpos) nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas).

3. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Patalpų pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

4. Sąvokos:

4.1. Pirkimo sąlygos – Administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos.

4.2. Perkančioji organizacija – Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius; kodas 304740061) (toliau – GRA).

4.3. Kandidatas – turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl administracinės paskirties patalpų nuomos;

4.4. Pasiūlymas – reikalaujamų iš kandidato pateikti dokumentų (formų, sertifikatų, aktų, pažymų ir kt.), susijusių su siūlomomis išnuomoti Patalpomis, visuma.

5. Administracinės paskirties patalpų buvimo vieta  – siūlomos išsinuomoti Patalpos turi būti vienoje iš šių Vilniaus miesto dalių (mikrorajonų): Senamiestyje, Šnipiškėse ar Žirmūnuose.

6. Kontaktiniai asmenys:

6.1. dėl Pirkimo objekto – GRA Atsargų valdymo departamento direktorius plk. ltn. Audrius Buivydas, tel. +370 5 278 5200, +370 706 72 400, el. p. audrius.buivydas@kam.lt;

6.2. dėl Pirkimo procedūrų – Administracinių patalpų nuomos pirkimo komisijos pirmininkė Inga Čepukė, tel. +370 5 278 5038, +370 706 80 038, el. p. inga.cepuke@kam.lt.

7.  Pasiūlymo teikimo būdai – kandidatas pasiūlymą užklijuotame voke turi pateikti: asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius. Pasiūlymas turi būti perduotas GRA atsakingam asmeniui – Ingai Čepukei (atvykus prie budėtojo posto, paskambinti tel. +370 706 80 038; +370 5 278 5038).

Ant voko turi būti užrašyta: „ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ NUOMOS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PIRKIMUI“, kandidato pavadinimas, užrašas „Neatplėšti iki 2021 m. birželio 18 d. 10.00 val.“.

8. Kandidatų pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2021 m. birželio 18 d. 10:00 val.

9. Pasiūlymo pateikimo kalba – lietuvių kalba. Jeigu atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei kandidatas ar jo įgaliotas asmuo vertimą patvirtina žodžiais „Kopija tikra“ bei pasirašo, šalia nurodydamas pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, pateikdamas datą ir uždėdamas antspaudą (jei turi).

10. Pagrindiniai nuomojamų patalpų techniniai ir ekonominiai duomenys:

10.1. Bendras pageidaujamų išsinuomoti Patalpų plotas (įskaitant bendrojo naudojimo patalpas) turi būti nuo 3050 kv. m iki 3726 kv. m. Ploto pasiskirstymas pagal institucijas:

10.1.1. GRA – nuo 2238 kv. m iki 2734 kv. m;

10.1.2. IVA – nuo 812 kv. m iki 992 kv. m.

10.2. Patalpose reikia įrengti kabinetus 236 nuolatinėms kompiuterizuotoms darbo vietoms ir 5 nenuolatinėms darbo vietoms (vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 kv. m darbo vietos ploto). Darbo vietų pasiskirstymas pagal institucijas: GRA – 179 darbo vietos; IVA – 57 darbo vietos.

10.3. Patalpų vieta – siūlomos išsinuomoti Patalpos turi būti šiose Vilniaus miesto dalyse (mikrorajonuose): Senamiestyje, Šnipiškėse ar Žirmūnuose, tačiau nutolusios nuo Krašto apsaugos ministerijos, adresu Totorių g. 25, Vilnius, ne daugiau kaip 2500 m spinduliu (Matavimas atliekamas www.maps.lt atstumo matavimo įrankiu brėžiant tiesią liniją nuo pastato, kuriame siūlomos nuomoti Patalpos artimiausio kampo iki Krašto apsaugos ministerijos pastato, adresu Totorių g. 25, artimiausio kampo).

10.4. Patalpų nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo Administracinės paskirties patalpų perdavimo–priėmimo akto su Patalpų nuomotoju pasirašymo dienos su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti Patalpų nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 5 (penkerių) metų, vėliau pratęsiant Patalpų nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis kas 1 (vienerius) metus.

10.5. Nuomotojas patalpas Nuomininkui turi perduoti ne vėliau kaip 2022 m. liepos 1 d.

11. Kandidatų pateikti pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis kainos ir kokybės kriterijais, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

 

GRA patalpų nuomos pirkimo sąlygos

Pirkimo sąlygų 2 priedas

Pirkimo sąlygų 3 priedas

Atsakymai į paklausimus

Atsakymai į paklausimus

2021 m. Viešųjų pirkimų plano suvestinė

2020 m. Viešųjų pirkimų plano suvestinė

Bendra informacija apie viešuosius pirkimus (buvusi Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie KAM)

Skelbimai

Sudarytos sutartys

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Ankstesnių metų viešieji pirkimai 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m. (buvusi Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie KAM)  

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-04