Europos gynybos fondas

Bendra informacija

2021 m. birželio 30 d. startavo Europos Komisijos administruojamas Europos gynybos fondas. Fondo 2021-2027 m. biudžetas – 8 mlrd. Eurų, iš jų 2,7 mlrd. Eur skirti gynybos srities moksliniams tyrimams, o 5,3 mlrd. Eur dalis – gynybos pajėgumų vystymo projektams (prototipų kūrimui, sertifikavimui, testavimui). Daugiau informacijos nuorodoje.

Fondo tikslas – skatinti technologijų naujoves ir bendradarbiavimą Europos saugumo srityje, kad ES būtų viena iš keturių didžiausių gynybos srities tyrimų ir technologijų investuotojų pasaulyje.

Europos Komisija 2021-2027 m. laikotarpiu kiekvienais metais skelbs kvietimus ES gynybos pramonei teikti projektinius pasiūlymus finansavimui iš Europos gynybos fondo gauti pagal atskiras temas. Be to, Europos gynybos fondas skatina mažas ir vidutines įmones dalyvauti gynybos srities projektuose, todėl joms bus skelbiami atviri kvietimai, kuriuose įmonių konsorciumai galės siūlyti savo idėjas.

Paskelbti kvietimai

2023 m. kvietimai.Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. lapkričio 22 d.

Finansavimas

Europos gynybos fondo lėšos skiriamos kaip dotacija (mokėjimus atlieka Europos Komisija): lėšomis finansuojama iki 100 proc. mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo išlaidų, iki 55 proc. prototipų kūrimo išlaidų, iki 80 proc. testavimo, sertifikavimo išlaidų.

Reikalavimai pareiškėjams ir projektams

Projekto konsorciumą turi sudaryti mažiausiai trys subjektai iš trijų skirtingų ES ar asocijuotų šalių.

Pajėgumų vystymo projektuose papildomai privalomas bent 2 šalių Gynybos ministerijų palaikymas vystomam produktui. Iš Lietuvos pusės Krašto apsaugos ministerija parems projektus, kurių tema atitiks nacionalinius prioritetus (žiūrėti skiltį „Nacionalinė parama“).

Nacionalinė parama

Krašto apsaugos ministerija kiekvienais metais, atsižvelgdama į Fondo paskelbtas atitinkamų metų kvietimų temas, patvirtina nacionalines prioritetines temas.

Krašto apsaugos ministerijos palaikymo raštas, kuriuo ministerija neįsipareigoja dalyvauti projekte (angl. Letter of Support) išduodamas, jei projektas patenka į Krašto apsaugos ministerijos patvirtintą prioritetinį temų sąrašą. Įmonės laisva forma raštu gali kreiptis į Gynybos resursų agentūrą dėl palaikymo kuriamam produktui rašto (angl. Letter of Support) išdavimo.

Ketinimų protokolas, kuriuo ministerija galimai įsipareigoja dalyvauti projekte (angl. Letter of Intent) pasirašomas, jei yra gautas kitos šalies Gynybos ministerijos kreipimasis, projektas patenka į LT patvirtintą prioritetinį temų sąrašą ir yra priimtas ministerijos sprendimas dėl dalyvavimo projekte.

2023 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas šešioms temoms:

angl.: Information superiority; Cyber temos potemė - Autonomous AI Agent; Air and missile defence potemė Counter-UAS capabilities; Ground combat potemė – Long-range indirect fire support capabilities for precision and high efficiency strikes; Underwater warfare - Mine counter-measures capabilities; SME Calls.

Svarbūs dokumentai

Reglamentas, kuriuo įsteigtas Europos gynybos fondas

2021 m. kvietimų darbo programa

2022 m. kvietimų darbo programa – 1 dalis

2023 m. kvietimų darbo programa

Europos gynybos fondo parengiamosios programos

2017-2019 m. Parengiamųjų veiksmų dėl gynybos mokslinių tyrimų iniciatyva (PADR) – Lietuvos dalyviai dalyvauja 4 tebevykstančiuose projektuose. Daugiau informacijos nuorodoje.

2019-2020 m. Europos gynybos plėtros programa (EDIDP) – Lietuvos dalyviai dalyvauja 10 tebevykstančių projektų. Daugiau informacijos nuorodoje.

Kontaktinė informacija

Lietuvos dalyvavimą Europos gynybos fonde koordinuoja Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos Tyrimų ir technologijų skyrius:

Atnaujinimo data: 2023-09-29