>

Kokybės politika

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS KOKYBĖS POLITIKA

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos dalyvaudama formuojant pasirengimo valstybės gynimui ir kariuomenės mobilizacijai politiką, įsigyjant ir valdant karinės paskirties priemones ir kitas prekes, paslaugas ir darbus bei organizuodama ir koordinuodama priskirtų prekių, paslaugų ir darbų centralizuotų krašto apsaugos sistemos pirkimų procedūrasįsipareigoja:

1) modernizuojant Lietuvos kariuomenės pajėgumus vertinti kitų valstybių įsigyjamų karinės paskirties priemonių ypatumus, jų diegimo praktiką, tendencijas ir pritaikomumą Lietuvos kariuomenėje;

2) analizuoti ir vertinti esamus ir būsimus krašto apsaugos sistemos poreikius ir lūkesčius, glaudžiai bendradarbiauti su kitomis krašto apsaugos sistemos institucijomis juos įgyvendinant;

3) kurti abipusiškai naudingus tarpusavio santykius su Lietuvos ir užsienio tiekėjais / gamintojais teikiant informaciją apie krašto apsaugos sistemos planuojamas ir vykdomas įsigijimo procedūras;

4) efektyviai, skaidriai ir laikydamasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų naudoti krašto apsaugos sistemai skirtas lėšas;

5) suformuoti ir palaikyti žinias ir kompetencijas, reikalingas krašto apsaugos sistemos įsigijimo procedūroms vykdyti;

6) nuolat gerinti įsigijimų procesą, taip pat kokybės vadybos sistemą, siekiant atsisakyti vertės nekuriančių veiklų ir šalinant pastebėtus veiklos trūkumus.

Atnaujinimo data: 2023-09-29