BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos gynybos agentūra

Europos gynybos agentūra (angl. European Defence Agency, EDA) yra Europos Sąjungos  Tarybos tarpvyriausybinė agentūra. Šiuo metu jos veikloje dalyvauja 27 Europos Sąjungos (toliau –ES) šalys. EDA misija – remti šalis nares ir Europos Tarybą, stiprinti Europos gynybos pajėgumus. Siekdama glaudaus šalių bendradarbiavimo EDA įgyvendina valstybių narių poreikius atitinkančius projektus. Valstybės narės prisideda prie EDA metinio biudžeto ir tvirtina jos metinį darbo planą.

EDA yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su šiomis ne ES šalimis: Norvegijos Karalyste (2006 m.), Šveicarijos Konfederacija (2012 m.), Serbijos Respublika (2013 m.) ir Ukraina (2015 m.). Šios sutartys leidžia minėtosioms šalims dalyvauti EDA kuruojamuose projektuose ir programose.   

EDA veiklos sritys apima: šalių bendradarbiavimo planavimą, bendrų pajėgumų vystymą, mokslinius tyrimus ir technologijas, bendradarbiavimą ginkluotės, pramonės ir rinkos klausimais, taip pat Europos gynybos politikos formavimą.

EDA dirba prie šių tyrimų ir technologijų sričiai strategiškai svarbių projektų: 

EDA ekspertų grupių struktūra:

Šaltinis: www.eda.europa.eu

 

Lietuvos mokslininkų/tyrėjų atranką į EDA Ekspertų grupes organizuoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Atranka vykdoma vadovaujantis patvirtintu dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su gynybos ar Krašto apsaugos tyrimais aprašu.

Susidomėjus galimybe dalyvauti EDA Ekspertų grupių veikloje kreiptis į GRA TTS vedėją Lauryną Mockaitį el. p. laurynas [email protected].

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-10