Struktūra

Gynybos resursų agentūros prie KAM struktūra patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-794 "Dėl Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo"

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-23