Pareigų aprašymas Spausdinti

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO MAISTO IR ŪKINIŲ PREKIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS