Kovos su korupcija KAS planas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-321

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS 2017–2021 METŲ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-08