BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Gynybos resursų agentūroje prie KAM yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Administravimo skyriaus patarėja - Renata Kostiukevičienė.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas: gra.dap@kam.lt

Tel. nr.: +370 706 80041

Adresas: Šv. Ignoto g. 6, LT-01144 Vilnius

 

 

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklės

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20