Nacionalinės programos

MTEP projektai krašto apsaugos poreikiams

Priemonės tikslas – skatinti Lietuvos mokslo ir verslo atstovus vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) krašto apsaugos srityje, tuo prisidedant prie gynybos technologijų ir inovatyvių produktų kūrimo, Lietuvos krašto apsaugos sistemos bei kariuomenės pajėgumų plėtros, inovatyvaus mąstymo, žinių kaupimo ir kompetencijos augimo gynybos srityje skatinimo.

Pagal priemonę organizuojami konkursai vykdyti MTEP projektus krašto apsaugos poreikiams pagal iš anksto paskelbtas tematikas. Projektus gali vykdyti mokslo ir studijų institucijos ir (arba) įmonės. Projektai finansuojami Krašto apsaugos ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis. Konkursus skelbia ir administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

2015-2018 m. vykdytų konkursų tematikos:

  • „Nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sistemos, skirtos Lietuvos kariuomenės funkcijoms atlikti, sukūrimas“ (2015 m.);

  • „Sunkiai aptinkamo radijo ryšio technologijos sukūrimas ir radijo stotelės prototipo gamyba“ (2016 m.);

  • „Elektrinio motociklo žvalgybos funkcijoms atlikti sukūrimas“ (2018 m.);

  • „Universalaus jutiklių bloko sukūrimas“ (2018 m.).

Informaciją apie paskelbtus konkursus galima rasti čia.

 

Parama partnerių paieškai tarptautiniams MTEP projektams gynybos sektoriuje

Krašto apsaugos ministerija remia mokslo ir verslo atstovų dalyvavimą informaciniuose ir partnerių paieškos renginiuose.

Renginiai, kuriuose dalyvavimas gali būti apmokamas:

  • informaciniai mokslo renginiai gynybos srityje;

  • gynybos tyrimų ir gynybos pramonės konferencijos, parodos;

  • partnerių paieškos dalyvavimui tarptautiniuose gynybos sritiesprojektuose renginiai.

Paramos priemonę administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, kontaktinis asmuo: Eglė Elena Šataitė, el. p. egle.elena.sataite@mita.lt.

Finansavimo tvarką galima rasti čia.

 

Hakatonai

Gynybos technologijų kūrybos stovykla (hakatonas) – tai renginys, kai pasitelkiant mokslininkus, išradėjus, karybos entuziastus bei įvairių sričių ekspertus, kuriami inovatyvūs sprendimai gynybos sričiai ir Lietuvos kariuomenei.

2019 m. balandžio 12-14 d. Ruklos įguloje organizuota pirmoji Lietuvoje gynybos technologijų kūrybos stovykla – hakatonas „DELTA 1“, kurios metu daugiau nei 220 inovatorių sugeneravo 40 inovatyvių produktų idėjų. Penkios idėjos buvo apdovanotos piniginiais prizais, o dvi sulaukė specialių rėmėjų dovanų.

Kitas gynybos technologijų hakatonas planuojamas 2020 m. pavasarį.

Informaciją apie gynybos technologijų kūrybos stovyklas galite rasti čia.

 

Tarptautinė karinių technologijų konferencija

VšĮ „Versli Lietuva“, bendradarbiaudama su Krašto apsaugos ministerija, kas antrus metus organizuoja tarptautinę karinių technologijų konferenciją „Baltic Miltech Summit”, kurioje kariuomenių ir gynybos pramonės ekspertai skaito pranešimus ateities gynybos technologijų, inovacijų, kibernetinio saugumo temomis, Baltijos šalių inovatyvios įmonės ir startuoliai demonstruoja savo produktus ir paslaugas.

2018 m. „Baltic Miltech Summit 2018” Vilniuje dalyvavo beveik 400 NATO kariuomenių, tarptautinės gynybos sektoriaus įmonių, investicinių fondų, mokslinių tyrimų centrų, technologinių startuolių ir inovatyvių kompanijų atstovų, organizuota gynybos technologijų ir inovatyvių produktų paroda.

Kita konferencija planuojama 2020 m.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-17