Kontaktiniai duomenys

GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪROS PRIE KAM TYRIMŲ IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Vardas, pavardė

Pareigybė

Tel. Nr.

El. p.

Laurynas Mockaitis

Skyriaus vedėjas

+370 706 80 579

laurynas.mockaitis@kam.lt

Domilė Lideikytė

Patarėja

+370 706 80 047

domile.lideikyte@kam.lt

Jovita Žėkaitė

Vyriausioji specialistė

+370 706 80 067

jovita.zekaite@kam.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-26