Europos gynybos agentūra

Europos gynybos agentūra (angl. European Defence Agency, EDA) yra Europos Sąjungos  Tarybos tarpvyriausybinė agentūra. Šiuo metu jos veikloje dalyvauja 27 Europos Sąjungos (toliau –ES) šalys. EDA misija – remti šalis nares ir Europos Tarybą, stiprinti Europos gynybos pajėgumus. Siekdama glaudaus šalių bendradarbiavimo EDA įgyvendina valstybių narių poreikius atitinkančius projektus. Valstybės narės prisideda prie EDA metinio biudžeto ir tvirtina jos metinį darbo planą.

EDA yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su šiomis ne ES šalimis: Norvegijos Karalyste (2006 m.), Šveicarijos Konfederacija (2012 m.), Serbijos Respublika (2013 m.) ir Ukraina (2015 m.). Šios sutartys leidžia minėtosioms šalims dalyvauti EDA kuruojamuose projektuose ir programose.   

EDA veiklos sritys apima: šalių bendradarbiavimo planavimą, bendrų pajėgumų vystymą, mokslinius tyrimus ir technologijas, bendradarbiavimą ginkluotės, pramonės ir rinkos klausimais, taip pat Europos gynybos politikos formavimą.

EDA dirba prie šių tyrimų ir technologijų sričiai strategiškai svarbių projektų: 

EDA ekspertų grupių struktūra:

Šaltinis: www.eda.europa.eu

 

Lietuvoje mokslininkų atranką į EDA Ekespertų grupes vykdo: Krašto apsaugos ministerija. Konkursai vykdomi vadovaujantis Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parengtu dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su gynybos ar Krašto apsaugos tyrimais aprašu.

Susidomėjus galimybe dalyvauti EDA Ekspertų grupių veikloje gali kreiptis į  GRA TTS vyr. specialistę Jovitą Žėkaitę el. p. jovita.zekaite@kam.lt, arba MITA vyr. specialistę  Eglę Eleną Šataitę, tel. (+370) 604 78738, el. p. egle.elena.sataite@mita.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-26