Lietuvos verslo ir pramonės asociacijų atstovams pristatyti krašto apsaugos sistemos įsigijimų planai

Data

2019 12 10

Įvertinimas
1
download.jpg

Gruodžio 5 d. Krašto apsaugos ministerija sukvietė Lietuvos verslo ir pramonės asociacijų atstovus į susitikimą, kuriame pristatė 2020 metų krašto apsaugos sistemos įsigijimų planus, resursų prioretizavimo planus 2019 - 2028 metų laikotarpiu, galimybes dalyvauti Europos gynybos fondo projektuose. Susitikime dalyvavo Lietuvos pramonės atstovai iš Nacionalinės gynybos pramonės asociacijos, Lietuvos gynybos fondo, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos atstovai.

Krašto apaugos viceministras Eimutis Misiūnas pabrėžė, kad nuosekliai augant gynybos biudžetui ir toliau bus siekiama efektyvaus Lietuvos kariuomenės modernizavimo ir aprūpinimo. „Tikimės, kad Lietuvos pramonės atstovų įsitraukimas ir dalyvavimas krašto apsaugos sistemos skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose duos postūmį ir tolesnei gynybos ir saugumo pramonės plėtrai Lietuvoje,“ – sakė jis.

2019 - 2028 m. laikotarpiu planuojama ir toliau stiprinti Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų pajėgumus, tolygiai išlaikant ir Karines oro, jūrų pajėgas. 2020 metais planuojama daugiausiai lėšų skirti transporto priemonių, karinės technikos ir atsarginių dalių įsigijimui bei jų remontui, šaudmenims, ginklams, stebėjimo įrangai ir kitai amunicijai, radijo stotims. Planuojami didelės apimties aprangos ir ekipuotės įsigijimai, taip pat maisto produktų, kt. įsigijimai.

Pristatydami galimybes dalyvauti Europos Gynybos fondo veikloje, ministerijos atstovai supažindino pramonės atstovus apie dalyvavimo joje galimybes. Skiriamos didelės lėšos Europos Sąjungos šalių verslo įmonėms (ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui) dalyvauti gynybos srities tyrimų ir technologijų projektuose. „Tai yra unikali galimybė įsitraukti į tarptautinius projektus, užmegzti naudingus ryšius kitų šalių įmonėmis, gerai pasirodžius ne tik išvystyti/sukurti naują produktą, bet ir įsitraukti į stambesnių korporacijų tiekimo grandines“, – sakė Laurynas Mockaitis, Gynybos resursų agentūros Tyrimų ir technologijų skyriaus vedėjas.

Už krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų organizavimą bei jiems skiriamų lėšų efektyvų naudojimą yra atsakinga jau antrus metus veiklą skaičiuojanti Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos. Pasak agentūros direktoriaus Sigito Dzekunsko, jie šiuo metu koordinuoja jau apie 95 proc. visų krašto apsaugos sistemos pirkimų pagal vertę. 2020 metais Gynybos resursų agentūra koordinuos naujų pirkimų už daugiau nei 540 mln. Eurų.

Apie 70 proc. visų asignavimų, skirtų krašto apsaugai, vienokia ar kitokia forma lieka Lietuvoje. Šie asignavimai apima su infrastruktūra ir karių aprūpinimu susijusius pirkimus, sumokamus mokesčius ir iš Lietuvos gamintojų įsigyjamą įrangą ar jos elementus. Likę 30 proc. asignavimų gynybai iš esmės yra skiriami ginkluotei pirkti iš užsienio, t.y. tai kas negaminama Lietuvoje.