2019 metai

Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų, profesinės karo tarnybos  karių ir darbuotojų  nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

DU, Eur

Darbuotojų skaičius

DU, Eur

Darbuotojų skaičius

DU, Eur

2019

2019

2019

2019

2019

2019

I ketv.

I ketv.

II ketv.

II ketv.

III ketv.

III ketv.

Direktorius 
1
3747,01
1
3747,01
1
3777,97
Direktoriaus pavaduotojas                              
2
3174,72
2
3174,72
1
_
Vyr. patarėjas 
2
2685,06
2
2685,06
2
2685,06
Patarėjas 
_
_
_
_
_
_
Departamento direktorius                
1
_
1
_
1
_
Skyriaus vedėjai   
19
2398,71
23
2406,23
21
2567,33
Vyriausiasis specialistas
85
1898,46
96
1907,73
100
1935,68
Vyresnysis specialistas
11
1722,01
11
1722,01
11
1767,78
Specialistas
12
1559,54
12
1559,54
10
1663,22

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-02