2019 metai

Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų, profesinės karo  
tarnybos  karių ir darbuotojų  nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis          
su priedais ir priemokomis ( eurais)              
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius DU, Eur Darbuotojų skaičius DU, Eur Darbuotojų skaičius DU, Eur Darbuotojų skaičius DU, Eur
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv.
Direktorius 
1
3747,01
1
3747,01
1
3777,97
1
3777,97
Direktoriaus pavaduotojas                              
2
3174,72
2
3174,72
1
_
1
_
Vyr. patarėjas 
2
2685,06
2
2685,06
2
2685,06
2
2685,06
Patarėjas 
_
_
_
_
_
_
_
_
Departamento direktorius                
1
_
1
_
1
_
1
_
Skyriaus vedėjai   
19
2398,71
23
2406,23
21
2567,33
21
2573,1
Vyriausiasis specialistas
85
1898,46
96
1907,73
100
1935,68
100
1924,51
Vyresnysis specialistas
11
1722,01
11
1722,01
11
1767,78
11
1767,78
Specialistas
12
1559,54
12
1559,54
10
1663,22
10
1637,27

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03