2018 metai

Gynybos resursų agentūros prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų, profesinės karo tarnybos  karių ir darbuotojų  nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais)
         
               
                 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius DU, Eur Darbuotojų skaičius DU, Eur Darbuotojų skaičius DU, Eur Darbuotojų skaičius DU, Eur
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv.
Direktorius 
1
2459,73
1
2459,73
1
2459,73
1
2459,73
Direktoriaus pavaduotojas                              
2
2046,86
2
2046,86
2
2046,86
2
2046,86
Vyr. patarėjas 
1
_
1
_
1
_
2
1963,33
Patarėjas 
1
_
1
_
_
_
_
_
Departamento direktorius                
1
_
1
_
1
_
1
_
Skyriaus vedėjai   
15
1635,97
15
1654,52
17
1648,53
18
1676,93
Vyriausiasis specialistas
84
1302,63
90
1305,31
88
1198,99
88
1331,08
Vyresnysis specialistas
14
1141,01
13
1138,07
13
1152,75
11
1133,28
Specialistas
6
940,75
6
993,75
6
1046,75
6
1046,57

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-03